Home

Mr Blom Consulting

Een korte introductie van MR Blom Consulting

Onder deze naam heb ik sinds 2004 een adviesbureau dat zich bezig houdt met interim management, mediation, advisering en opleiding in de financiële wereld.

Ik beschik over een zeer brede ervaring in de financiële wereld. De eerste twaalf jaar heb ik bij de AMRO Bank ervaring opgedaan met de financiële kant. Dat varieert van boekhouding, accountmanagement, hypotheken tot zakelijke kredietverlening. In de crisisjaren zelfs veel gedaan aan bijzonder-beheer.

Samen meer dan 45 jaar in deze financiële wereld, waarvan meer dan 20 jaar als zelfstandig ondernemer.

Claims en Personenschade

Gezien de steeds groter wordende belangen ligt de focus de laatste jaren op het begeleiden van medewerkers bij grote tot zeer grote claims op het terrein van Brand-Zakelijk en Aansprakelijkheidsclaims.


Een extra uitdaging ligt bij personenschade. Daar zie je naast een substantieel stijging van het aantal claims, een forse stijging van de schadelast. Dat wordt onder andere veroorzaakt door een hoge claim-bewustheid, stroperige processen, maar ook op verschillende belangenbehartigers die de schijn wekken vooral hun eigen belang te behartigen door zeer veel uren inefficient te besteden. Dat ook nog tegen exorbitante tarieven.


Door een strake aanpak, soms confronterend, maar vooral oplossingsgericht werken, kunnen zaken toch naar tevredenheid van alle betrokkenen worden geregeld.

Brede ervaring

Deze ervaring is breed, waardoor ik in staat ben om zaken in hun samenhang met andere processen en krachtenvelden te overzien. Dit leidt er toe dat ik me niet beperk tot enkele korte termijn successen, maar dat de focus ligt op de vraag “Hoe kan de klant / opdrachtgever ook op langere termijn verder in een stabiele omgeving”. Ook op dossier niveau is dit van belang. Een claim van een ondernemer valt beter te doorgronden als je jaarstukken kunt lezen.

Met andere woorden benadering waarbij veranderingen worden geborgd in de gehele organisatie. Maar ook verbindend tussen de verschillende afdelingen zoals commercie, actuariaat, finance en claims.

Mijn specialismes

Brede financiele ervaring

Meer dan 40 jaar ervaring is moeilijk samen te vatten. De ervaring varieert van zakelijke kredietverlening, manager operations tot begeleider van directie en medewerkers bij complexe claims. Maar ook zakelijke claims, personenschade en juridische zaken. Om toch een indruk te geven onderstaand enkele functies/taken die ik heb vervuld;

  • Implementatie Risico detectie systeem
  • Review polisvoorwaarden
  • Adviseur grote letselschades
  • Serviceteam Schade, 1e lijn implementatie
  • Manager Schade Brand Zakelijk en AVB
  • Herinrichting Unit Personenschade
  • Manager Bezwaarschriften Rijksoverheid
  • Manager Back office Pensioen
  • Manager Claims collectief verzuim
  • Manager Schaderegeling en Medische dienst

Diploma’s

Ik beschik over een breed scala aan diploma’s. Naast het Atheneum diploma heb ik tijdens mijn werkzame leven de studie rechtsgeleerdheid succesvol afgerond. De meest relevante zijn het A- diploma, diploma Gevolmachtigd Agent, en de WFT diploma’s Basis, Zakelijk, Vermogen en Inkomen. Ook ben ik in het bezit van de diploma’s Branche Varia en Branche Leven. Daarnaast verschillende bancaire diploma’s zoals Zakelijke Kredietverlening K2 van NIBE. Uiteraard ben ik in het bezit van alle vereiste PE certificaten.

 

Vakmanschap

Vakmanschap is belangrijk om te hebben, maar even zo belangrijk is het om kennis over te dragen. Ik ben ruim 20 jaar betrokken bij het vakonderwijs voor Nibe-SVV en NCOI. Ik geef onderdeel les in A-Algemeen, Motorrijtuigen en Schade modules, Leergang Verkeer, Leergang Aansprakelijkheid. Ook ben ik actief bij het ontwikkelen van toetsen en assessments maar ook als corrector. Daarnaast heb ik meerdere keren modules verzorgd voor HBO bedrijfskunde.

Bijzonder boeiend om te doen zijn de casussen die zijn gekoppeld aan Personenschade.

 

Certificering

Sinds 2017 mag ik de titel voeren Register Gevolmachtigd Agent. Ik ben ingeschreven onder nummer GA0068.

http://www.registergevolmachtigdagent.nl

 

Als docent voldoe ik aan de eisen van Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs, het CRKBO. www.crkbo.nl

Focus Interim Management

Bij Personenschade oplossingsgericht schadelast beheersen is de laatste jaren een van mijn hoofdtaken.

Maar ik ben al sinds 2004 als zelfstandig interimmanager actief. Ik kan daarbij bogen op een zeer brede ervaring in de financiële wereld, van bankwezen tot het verzekeringsbedrijf. Door deze brede achtergrond ben ik in staat om processen te overzien, verder dan alleen de betrokken afdeling. Het gaat daarbij niet om een-dimensionaal te sturen op korte termijn succes, maar juist om een borging in de organisatie. Van commercie tot finance, van acceptatie tot claims en speciale zaken.

 

Personenschade

Uiteraard oog voor het klantbelang, maar ook voor het bedrijfsbelang. Dat betekent heldere standpunten duidelijk verwoorden. Maar ook bereidheid om verantwoording te nemen en de medewerkers te steunen als zij verantwoording nemen.

 

De laatste jaren wordt ik veel ingezet om bij verzekeraars de schadelast te beheersen. Zowel materieel als bij Personenschade. Enerzijds door focus op de kern van de zaken, zoals dekking, acceptatiebeleid, polisvoorwaarden. Bij personenschade ligt de focus om sneller en doortastender schadeclaims op te lossen. Los komen van het bestaande karrenspoor wat traditioneel door behandelaren en zeker ook door belangenbehartigers wordt gevolgd. Kost veel tijd en dus geld, maar draagt weinig bij aan een tevreden slachtoffer en een vlotte dossierbehandeling.

Ik begeleid medewerkers personenschade naar oplossingsgericht schadelast beheersen.

 

Bedrijven waarmee ik heb samengewerkt

Contact

U kunt contact met mij opnemen via telefoon of mail.

psblom@mrblomconsulting.com

06-20215873

Barend Veenendaalstraat 4

6711 XH Ede

Kamer van Koophandel: 27166931

BTW-nummer: NL001275863B69

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Mr Blom Consulting
06-20215873
psblom@mrblomconsulting.com
Algemene voorwaarden
Mr Blom Consulting
Algemene voorwaarden
psblom@mrblomconsulting.com
06-20215873
Mr Blom Consulting
Algemene voorwaarden
psblom@mrblomconsulting.com
06-20215873